Oljerigg

En person omkom i ulykke på Tambar

En norsk statsborger som er ansatt i Maersk Drilling falt på sjøen under vedlikeholdsarbeid på boreriggen Maersk Interceptor. Personen ble plukke opp fra sjøen og brakt til Hakeland universitetssykehus i Bergen med helikopter. Aker BP skriver i en pressemelding: Våre tanker går nå til de pårørende, den skadde og alle […]

arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven

1 Juli 2017 kom det endringer i arbeidsmiljøloven om varslingsregler og arbeidstidsregler. Her har du hovedpunktene: Arbeidstidsregler Endringene gir mulighet for å arbeide mellom klokken 21 og 23 på kvelden. Men det er kun arbeidstaker som kan ta initiativ til det, og det skal være en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver […]

arbeidstilsynet logo

Arbeidstilsynets sykdoms og skaderegister

Arbeidstilsynet har nå publisert sykdoms og skaderegister for 2016 Dette dokumentet fra «Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister»  inneholder statistikk over meldingene som Arbeidstilsynet mottok fra landets leger i 2016 og viser hvilke diagnoser, yrker og næringer de mottar flest meldinger om. Oppsummering av dokumentet: – Arbeidstilsynet mottok 2345 meldinger om […]

Sprengningsulykke ved Bjørgo i Valdres

En person omkom etter en sprengningsulykke ved den nye tunnelen som bygges mellom Bagn og Bjørgo. Det var en gravemaskin som ryddet rundt tunnelveggen, hvor personen trolig kom borti en udetonert sprengladning som var igjen i veggen etter tidligere sprengning. Politiet setter i gang etterforskning i samarbeid med Arbeidstilsynet og Direktoratet […]

arbeidsulykke

Arbeidsulykke i Oslo

En mann i 30årene omkom da han falt rundt 3 meter ned på betongunderlag. Det skal ha vært flere vitner til ulykken som helsevesenet nå tar hånd om. Arbeidstilsynet er varslet og vil undersøke ulykkesstedet i morgen. Kilde: NRK

ECHA databasen nå under REACH

Siden januar 2016 har det europeiske kjemikaliebyrået sin database over kjemiske stoffer, blitt gjort mer brukervennlig. Databasen inneholder rundt 120 000 stoffer som finnes på det europeiske markedet. Informasjonen som kan hentes du av databasen er blant annet; farlige egenskaper, klassifisering og merking, informasjon for sikker bruk, autorisasjoner og restriksjoner. Denne informasjonen […]