Arbeidstilsynet får utvidet myndighet mot REACH

Fra 1. januar 2016 har arbeidstilsynet fått utvidet myndighet etter REACH-forordningen. Det innebærer at Arbeidstilsynet er nå ansvarlig på lik linje med Miljødirektoratet på forordningens avdeling IV om opplysninger i forsyningskjeden. Det vil si at på spørsmål om sikkerhetsdatablad/HMS-datablad i hovedsak skal rettes til arbeidstilsynet, men ytre miljø spørsmål skal […]