NAV Leger endrer sykemeldinger daglig

I følge adressa.no kontrollerer nå NAV rundt 100 sykemeldinger i uken, og dette er kun i Trondheim.  Dette gjør dem for å se om personen bør være 100% sykemeldt, eller om personen kan komme tilbake til jobb i en gradert sykemelding. Avisen refererer til et eksempel hvor NAV har gått inn og omgjort en […]