Hvordan risikovurdere kjemikalier

Hva vil det si å risikovurdere kjemikalier?
Du vil vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med bruk av disse kjemikaliene.

Hvorfor risikovurdere kjemikalier?
Bortsett fra å potensielt beskytte folk fra uheldige eksponeringer av kjemikalier, så har vi lovverk som krever det.

Dette bør risikovurderingen ta hensyn til
– Kjemikalienes farlige egenskaper
– Leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet
– Forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer
– Mengden og bruksmåten av kjemikalier
– Om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig
– Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert
– Eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier
– Grenseverdier
– Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
– Konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser, skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

Mal til risikovurdering
Arbeidstilsynet har laget en mal til å kunne risikovurdere kjemikalier. Den finner du her

Trenger du en handlingsplan?
Får du «høye» verdier på risikovurderingen skal du lage en handlingsplan som inneholder dette:
1. Beskrivelse av arbeidet og faremomentet
2. Hvilke tiltak og løsninger som skal gjøres
3. Hvem som er ansvarlig
4. Hva er tidsfristen
5. Datoer for start og fullført

Les mer om effektiv problemløsnings verktøy

Var denne artikkelen hjelpsom?

Relaterte artikler