Sjekkliste til internkontroll

Lage en internkontroll mal
Det er ikke nødvendig å gjøre det mer avansert enn å fyre opp Excel dokumentet og lage 4 kolonner, som vist på bilde.

Forslag til hvordan skjemaet kan lages

Første kolonne: Område
Her skriver du inn hva som skal bli kontrollert. Verneutstyr, førstehjelputstyr, kjemikalier eller hva du måtte ønske.

Andre kolonne: Ok
Her skal du bare sette et kryss hvis alt er greit.

Tredje kolonne: Må forbedres
Her setter du kryss hvis du finner ting som bør forbedres.

Fjerde kolonne: Kommentar / Beskrivelse
Skriv ned hva som er problemet

internkontroll kartlegging

Var denne artikkelen hjelpsom?

Relaterte artikler