Skilt

skilt
Dette er en del av veiledingen for internkontrollforskriften Trykk her for å gå til start.

Skilt
Alle lokaler og aktiviteter skal være utstyrt med de skilt som kreves av gjeldende lover og HMS prosedyrer. Krav til skilting omfatter forbudsskilt, påbudsskilt, varselsskilt og opplysningsskilt.

Skiltene skal plasseres slik at de alltid er lett synlige, og i et antall tilstrekkelig til å dekke alle atkomstveier til det objektet som er skiltet.

Når et skilt gjelder for et helt rom skal alle dører som leder inn til dette rommet skiltes. Dersom dørene normalt står åpne skal skilt plasseres på et iøynefallende sted slik at disse er synlige når en går inn i rommet.
Det er viktig at skiltenes betydning er kjent for alle.

– Er aktiviteter og lokaler forskriftsmessig skiltet?
– Advarselsskilt?
– Forbudsskilt?
– Påbudsskilt?
– Opplysningsskilt?
– Andre skilt?
– Er alle skilt utvetydig formulert, lett lesbare og plassert på et iøynefallende sted?

Var denne artikkelen hjelpsom?

Relaterte artikler