Aktuell faglitteratur

 

Verneombudet

Dette er 4. utgave av boken verneombudet som og bør være tilgjengelig for alle verneombuder. Boken har et bredt spekter av arbeidsmiljøfaglige emner med bra faglig innhold. Den er oppdatert med med nye forskrifthenvisninger, statistikker og kunnskap, og har høy fokus på relevante temaer i dagens arbeidsmarked.
Kan kjøpes her

Hovedverneombudet

Slik som med boken Verneombudet, er denne boken Hovedverneombudet like nødvendig å ha tilgjengelig. Rollen som hovedverneombudet er forskjellig fra å være et verneombud. Du skal nå skape tillit til ledelsen og få gjennomslag for viktige arbeidsmiljøsaker. I denne boken lærer du hvordan du best mulig kan løse problemene som måtte komme. 
Kan kjøpes her


Arbeidsmiljø og HMS-arbeid

Denne boken går dypere gjennom arbeidsmiljø og HMS enn hva VO og HVO boken gjør. Den følger hele linjen fra integrasjon, problemløsning til utvikling. Boken viser hvordan HMS skal være en av grunnsteinene til bedriften gjennom organisasjonssosiologi og organisasjonsteori. Dette blir gjort slikt at alle vil få forståelsen av nødvendig HMS-arbeid. 
Kan kjøpes her

Sykefravær

Sykefravær og HMS har ofte noe med hverandre å gjøre. Denne boken gir en innføring i arbeidsmarkedet og sykefraværet sin relasjon til HMS, med tips til hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere sykefraværet. 
Kan kjøpes her

HMS – Teori og praksis

HMS – teori og praksis er en bok for ledere, HMS-ansvarlige og verneombud som ønsker en samlet oversikt over HMS-arbeid i praksis. Boken gir en oversikt over teori og metodikk, og den vil være til god hjelp i det daglige HMS-arbeidet i små og mellomstore bedrifter, og som praktisk veiledning forstudenter i høgskolefag. 
Kan kjøpes her

HMS

Denne boken kan brukes av alle som ønsker å lære mer om hvordan man kan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Flere høyskoler har brukt denne læreboken (tidligere tittel HMS-sirkelen – verktøyet for helse, miljø- og sikkerhetsarbeid) helt siden første utgave i 2001, og mange gir positiv …
Kan kjøpes her

Ledelse HMS

I løpet av to tiår er helse, miljø og sikkerhet (HMS) blitt et omfattende forbedringsområde for norske virksomheter. For mange organisasjoner er HMS nå den fremste målsetting og den viktigste utfordring. Derfor trengs det også gode modeller for systematisk HMS-forbedring. Moderne ledelse av HMS …
Kan kjøpes her