Ny som Verneombud: Hva skjer nå?

Så du har nylig blitt verneombud, så bra! Dette er et verv som ofte ikke er populært å ha, men er utrolig viktig for bedriften og medarbeiderne dine å ha. Et verneombud kan ha en utrolig positiv påvirkningskraft på hvordan ting gjøres i bedriften. Men for å kunne bruke vervet effektivt så må du lære hvordan går frem med saker og hvilke fallgruver verneombud ofte kan falle i.

HMS-grunnkurs for verneombud
Dette er en påkrevd opplæring for alle verneombud. Når du blir valgt så er det viktig å få tatt dette kurset så fort som mulig. Grunnen til det er på dette kurset vil du lære grunnelementene i ditt verv som verneombud. Uten grunnleggende forståelse av vervet gjør det vanskelig å praktisere det.

Jeg har tatt både online versjon og klasseromsundervisning, og uten tvil foretrekker jeg klasserom. I klasseromsundervisning så får du muligheten til å spørre, drøfte og lære på en mer effektiv metode enn hva online undervisning gir.

Etter HMS-grunnkurs
Jeg ser ofte verneombud som har nettopp fullført kurset, og kommer tilbake til jobb for å revolusjonere vernetjenesten på bedriften. Jeg elsker å se drivkraften deres, men dessverre så mister de den for raskt. Problemet er på kurset så lærer du som verneombud hvordan ting skal fungere. Men hvordan ting fungerer er ofte ikke slikt.

Skal du begynne å endre hvordan ting blir gjort til hvordan du ønsker ting skal blir gjort, så tar det tid. Ingenting skjer over natten, du må jobbe aktivt med en plan for hvordan du skal få ting til å endre seg. Selv om Arbeidsmiljøloven støtter ditt ønske om endring, så har ofte bedrifter vanskeligheter for å gjøre endringer. Det kan komme av mange grunner hvor noen er tåpelige mens andre er forståelige.

Første året som verneombud

Etter du har fullført kurset og skal begynne å jobbe med vervet ditt, har du en stor jobb foran deg.
Du er helt ny og har begrenset kunnskap om HMS-arbeid og muligens om bedriften sitt HMS-system.
Man kan ikke forvente å kunne alt med en gang, mye mer må læres og det tar tid.

Det du bør begynne med er å sette deg inn i bedriften sin HMS-kultur.
– Hvordan fører man avvik og behandler dem.
– Hvilke typer HMS-kartlegging gjør bedriften per dags dato.
– Når og hvor ofte blir arbeidsmiljøutvalget holdt.
– Hvor og hvordan kan du få tilgang til alle HMS-relaterte rapporter for ditt verneområde.
– Hvordan og hvem som utfører risikovurderinger.

Begynne å lese tidligere rapporter og møtereferater.
– Verneombudsmøte referater
– AMU møtereferater
– Yrkeshygieniske rapporter og målinger
– Andre relevante rapporter

Etter alt dette er gjort så skal du ha en ganske god oversikt over hvordan bedriften jobber med HMS-relaterte saker. Dette er viktig å kunne for hvordan du mest mulig effektivt kan fremme dine saker.

Verneombud må ha mer kompetanse

Hvis ditt verneområde har mange farlige elementer i seg, eksempelvis kjemikalier så har du rett til mer opplæring på disse farlige stoffene. Som verneombud skal du ha kunnskap om risikoer forbundet med ditt verneområde, og dette blir ofte ikke dekket av HMS-grunnkurset.

Ta en prat med ledelsen for å kartlegge om du har nok kompetanse til å jobbe med vervet eller om du trenger mer opplæring.

Ta ansvar for egen utvikling
Hvis du kun forventer og venter på at bedriften skal gi deg opplæring på det du mener du trenger, så kan det hende du ikke liker resultatet. Derfor er det viktig å være oppsøkende etter informasjon selv. Gode plasser å begynne er

Arbeidstilsynet.no: Dette er bibelen for et verneombud, du finner opplæringsvideoer, lover og regler pluss Arbeidstilsynet sin tolkning av paragrafer. Bruk denne siden ofte!

HMS Norge: Driver med oppfølging av verneombud, AMU og ledere. Nettkurs, konferanse, rådgivning og kurs.

HMS-magasinet:  Utgir blad for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet. De har en god nettside som oppdateres ofte med ny artikler du kan lære og dra nytte i fra.

Verneombud er en utakknemlig jobb

Rollen som verneombud passer ikke alle. Vervet kan kreve at du tåler litt eller mye motgang til tider.
Folk vil kritisere deg. Folk vil være misfornøyd med deg. Folk vil ikke høre på deg. Dette er ikke skremselspropaganda men ofte realiteten for et verneombud.

Om du kjører en sak og blir fornøyd med sluttresultatet så er det alltid noen som mener det ikke var godt nok. Det er sjeldent du får høre takk eller bra jobba av dine medarbeidere, eller ledelsen for den saks skyld.

Hvordan skal du forholde deg til disse tilbakemeldingene?
Dette er blir veldig subjektive råd fra meg som jeg håper kan hjelpe deg.

Tenk konstruktivt: Er noe av kritikken korrekt? Hvis ja så tar du lærdom av det og ved neste gang du er i en lignende situasjon bruk den nye lærdommen. Vi mennesker lærer best av våre feil, og gjøre tiltak for hvordan vi unngår å gjøre dem igjen.

Ikke ta det personlig: All kritikk på arbeidsplassen kan ofte oppfattes som personlig kritikk. Det jeg har lært gjennom mine år som verneombud, er at selv om enkelte er misfornøyde med hvordan jeg har håndtert en sak, så betyr det ikke at de er misfornøyde med meg.

Skill roller og personer: Dette er litt av det samme som ikke ta ting personlig. Når du jobber med saker med andre folk, og du føler de jobber imot deg. Ikke se på personen som vanskelig, se hvilken stilling de har og forstå at av og til er det deres jobb å si imot deg, uavhengig om de er enig eller ikke med deg.

Søk støtte: Selv en person som er «tykk i huden» har sine grenser for hvor mye man tåler. Snakk med andre verneombud på jobben eller snakk med tillitsvalgte på jobben. Søk på Facebook eller Internett etter et nettverk for verneombud. Av og til trenger du bare å få ut frustrasjon

Til avslutning
Å være verneombud kan være svært givende arbeid eller kun en tittel du har. Det er helt opp til deg hvor mye arbeid du ønsker å legge i det. Jeg håper du kommer til å jobbe for en sikrere og bedre morgendagen for norske arbeidsplasser. Det er noe vi alle vinner på langsiktig.